Hạc vàng

Image Hosted by ImageShack.us

Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

Tôi yêu bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu, và mê nhất là hai câu thơ cuối của bài. Vì vậy tôi chọn màu vàng để xếp con hạc này.

Advertisements
This entry was posted in Origami. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s