Hộp nhỏ – Kiểu nơ/hoa

Image Hosted by ImageShack.us

Cách Làm:

– Cắt giấy như trong hình, gấp theo đường bút chì. Nếu muốn làm hoa 6 cánh thì cắt 3 cánh hoa thay cho chỗ nơ; hoa 8 cánh thì cắt 4 cánh mỗi bên).

Image Hosted by ImageShack.us

– Dán keo
Image Hosted by ImageShack.us

– Xếp đáy
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

– Xếp nắp
Image Hosted by ImageShack.us

This entry was posted in Làm hộp/bao giấy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s