Hoa Cúc

Image Hosted by ImageShack.us

– Cánh hoa: mình sẽ cần 2 lớp cánh cho mỗi cánh hoa. Mỗi lớp, mình cắt thành 8 cánh.
– Nhụy hoa: làm giống như nhụy hoa sao nhái.
– Dùng tăm hoặc kẽm xuyên qua tâm 2 lớp cánh hoa & nhụy. Nhớ sắp cho cánh hoa so le. Dán keo lại.
– Dùng đũa vuốt cánh hoa cho cong lên.
– Lá: làm như trong hình
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

– Trang trí tùy thích. Tôi dùng hoa này để gắn lên gói quà thay vì dùng nơ để tạo cho gói quà của mình sắc thái riêng biệt.
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Advertisements
This entry was posted in Làm hoa giấy. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hoa Cúc

  1. Anonymous says:

    Cám ơn BBR.Vô cái trang đó thì thấy nguyên loạt bài của mình bị chôm luôn! :DCC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s