Hoa Xương Rồng

Image Hosted by ImageShack.us

Cắt giấy xanh theo như trong hình. Nếy không có kéo răng cưa thì dùng kéo thường.
Image Hosted by ImageShack.us

Dán keo chung quanh
Image Hosted by ImageShack.us

Dán lại
Image Hosted by ImageShack.us

Bây giờ mình làm hoa. Dùng giấy bất cứ màu gì. Cắt hoa 6 cánh & xếp những đường lằn như trong hình. Dán những chỗ gấp lại với nhau cho chắc.
Image Hosted by ImageShack.us

Dùng miếng nhỏ, cuộn lại, xuyên qua tâm cái hoa, xỏ vô thân xương rồng.
Image Hosted by ImageShack.us

Hoàn tất!

Note: Mình có thể làm nhiều hoa gắn lên thân xương rồng. Hay mình có thể làm 1 bụi xương rồng.

Advertisements
This entry was posted in Làm hoa giấy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s