Tỉa dưa leo

Image Hosted by ImageShack.us

Bổ dọc trái dưa leo, dùng dao nhọn cắt thành từng khoanh mỏng (không đứt rời), sau đó cứ cách mỗi khoanh thì uốn vào.
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Áp dụng làm đuôi & vây cho con cá.
Image Hosted by ImageShack.us

This entry was posted in Tỉa dưa leo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s