Vòng hoa choàng cổ/ Leis

Vòng hoa này làm đơn giản nè: mua hoa lan về, ngắt từng hoa ra. Dùng kim may cỡ lớn, chỉ cỡ lớn, xỏ từng bông hoa lại với nhau. Vậy là xong.

Advertisements
This entry was posted in Cắm hoa, và những thứ linh tinh khác. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s