Lồng đèn giấy – kiểu 8

Cách Làm:

– Cắt 20 miếng giấy tròn, gấp theo như trong hình (lọt lòng vòng tròn là tam giác đều – 3 cạnh bằng nhau)

– Dán 10 miếng vòng tròn lại như trong hình.

– Dán 5 miếng vòng tròn lại với nhau như trong hình . Làm 2 cái như vậy.

– Hoàn tất: Dán tất cả lại với nhau, gắn nơ.
Advertisements
This entry was posted in Lồng đèn, Từ những nguyên liệu tái xử dụng. Bookmark the permalink.

One Response to Lồng đèn giấy – kiểu 8

  1. Tanya says:

    cô bạn trong office có nhờ em xếp cho cô ta cái lồng đèn nè chị. Em xếp theo kiểu origami, để làm xong em sẽ khoe lên 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s