Nhật ký giảm cân – Ngày thứ 10

Sáng: Xíu mại dưa leo

Snack: 1 cây celery

Trưa: Lại nem nướng Nha Trang

Snack: 1 nhúm hạt đủ loại
Tối: Gan gà xào giá . Quên ăn tráng miệng

Advertisements
This entry was posted in Diet Diary. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s