Cô gái Phi Châu

Đây là bức cuối cùng trong bộ 3 bức của collection này . Bức này có kích thước 100X140 còn hai bức kia là 80X140.

Để 3 em đứng chung.

Advertisements
This entry was posted in Thêu thùa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s