Chuồn chuồn….

… có cánh thì bay…

Làm thử con chuồn chuồn bằng nút dây để dạy cho các em Hướng Đạo làm thủ công vào kỳ trại Mother’s Day sắp tới.

Advertisements
This entry was posted in Knotting. Bookmark the permalink.

3 Responses to Chuồn chuồn….

  1. Dã Quỳ says:

    chị ui, loại dây này làm vòng đeo tay, đeo cổ cũng đẹp á ….

  2. Chôm Chôm says:

    Quỳ, nhỏ này điệu quá mạng. Thấy cái gì cũng nghĩ ra món để điệu hà. 😀 j/k

  3. Dã Quỳ says:

    Em nói thiệt đó. Xưa nay thì em dùng loại dây này để thắt vòng đeo tay hay vòng đeo cổ không hà. Hổng phải điệu mà làm cho ng` khác điệu á 🙂 :)Giờ thấy chị thắt chuồn chuồn nữa, thấy dzui dzui nè

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s