Chuồn chuồn

Chuồn chuồn bay thấp thì cao,
Bay mưa thì nắng, bay vào thì ra. 😀
               (Ca dao cải biên by Chôm Chôm)

Làm thử cái này để dạy cho các em Hướng Đạo, nhưng có lẽ sẽ để dành khi nào đi trại indoor mới dạy được và chỉ dạy cho các em thiếu sinh thôi.

Advertisements
This entry was posted in Beading. Bookmark the permalink.

2 Responses to Chuồn chuồn

  1. Bobo says:

    Cái này phải làm bằng kẽm hén chị?Em khoái chuồn chuồn lắm, nên cứ thấy chuồn chuồn là mắt sáng rỡ 🙂

  2. Chôm Chôm says:

    Đúng là mình phải dùng kẽm đó em. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s