Làm đồ chơi Giáng Sinh

Chế ra mấy món này để dạy cho con làm cho vui, sau đó dạy cho các em Hướng Đạo. Tất cả vật liệu là recycled, nên mấy chục em Hướng Đạo xúm nhau làm mà không tốn một xu.

[Image: xmas002.jpg]

Advertisements
This entry was posted in Từ những nguyên liệu tái xử dụng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s