Chùm hoa đỏ

Thêu bức này để tặng. Tấm board màu xanh là tôi tự làm. Lúc đầu chỉ tính khoét ô vuông thôi, nhưng sau nhìn lại thì thấy chùm hoa này nằm theo dạng vòng cung nên mình khoét board hình bán nguyệt cho nó lạ.

Advertisements
This entry was posted in Thêu thùa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s