Châu chấu

Rình bắt được em châu chấu này đây. Ẻm khôn lắm nha, đứng như thế này đố ai nhìn thấy!
Đem ẻm về nuôi

Ẻm rủ rê được 1 người yêu về sống chung.

Advertisements
This entry was posted in và những thứ linh tinh khác. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s